Avís Legal | Graells March Advocats

Política de privacitat

Política de privacitat

 • INFORMACIÓ SOBRE EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS:El responsable del tractament de les dades recaptades a través de la nostra web, www.graellsmarch.es (d’ara endavant, la “Web” o el “Lloc web”) és GRAELLS MARCH ADVOCATS, S.L.P, proveïda de N.I.F. B-62488325, amb domicili en Gran Via dels Corts Catalans 643, 4ª planta, Barcelona (08010), i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el Tom 33.597, Foli 70, Fulla B-231.366, inscripció 1ª. D’ara endavant, GRAELLS MARCH.
  L’usuari pot posar-se en contacte amb GRAELLS MARCH per a qualsevol aspecte relacionat amb aquesta política de privadesa en l’adreça de correu electrònic: info@graellsmarch.es

 

 • FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS DE L’USUARI:

  Amb quina finalitat tractarem les dades personals de l’usuari?
  En GRAELLS MARCH tractarem les dades personals de l’usuari, recaptats a través de la Web, amb les següents finalitats:
  a) En cas de contractació dels serveis oferts a través de la Web, per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.
  b) L’enviament d’informació sol·licitada a través dels formularis disposats a la Web
  Per quant temps es conserven les dades personals recaptades?
  Amb caràcter general, les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per atendre la sol·licitud de l’usuari, o mentre l’usuari no sol·liciti la seva supressió i, en tot cas, durant el termini pel quin poguessin derivar-se responsabilitats legals pels serveis prestats.

 

 • LEGITIMACIÓ:

  El tractament de les dades personals de l’usuari es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:
  a) La sol·licitud d’informació i/o la contractació dels serveis de GRAELLS MARCH, els termes dels quals i condicions es posaran a la disposició de l’usuari, en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació.
  b) El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc de l’usuari, mentre que li informem posant a la seva disposició la present política de privadesa que, després de la seva lectura, en cas d’estar conformi, pot acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d’una casella disposada a aquest efecte.
  En cas que l’usuari no ens faciliti les seves dades o ho faci de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la seva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar-li la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.
  Facilitant qualsevol tipus d’informació personal a la Web de GRAELLS MARCH, tots els usuaris entenen i inequívocament donen el seu consentiment per a la recollida i el tractament d’aquesta informació amb les finalitats descrites a continuació:

  • Comunicar-nos. Nosaltres respondrem als comentaris i preguntes que ens faci l’usuari a través de la nostra Web, tant via online com registrant la seva sol·licitud com a conferència. Aquest mitjà inclou trucar per telèfon a l’usuari o comunicar-nos amb ell via e-mail.
  • Selecció de Personal (Recruitment). Si l’usuari ens fa arribar una sol·licitud d’ocupació online, les seves dades personals o curriculars seran utilitzats per a aquesta fi, la qual cosa inclou contactar amb ell via e-mail, telèfon o correu ordinari. En alguns casos pot ser que sigui necessari que es registri a la nostra Web i mantingui les seves dades actualitzades. Sempre que no ens indiqui el contrari, GRAELLS MARCH mantindrà les seves dades personals i curriculars en arxius propietat de GRAELLS MARCH per ser considerats de cara a futures ofertes d’ocupació.
  • Compilació de conjunts estadístics referents a l’ús de la Web.

 

 • DESTINATARIS:

  Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a GRAELLS MARCH, excepte obligació legal.
  GRAELLS MARCH podrà comunicar dades sobre l’usuari a terceres parts que li presti serveis que raonablement requereixin accés a dades personals relacionades amb l’usuari per a un o varis dels objectius indicats a l’apartat anterior.
  Les dades personals facilitades a través dels formularis de la Web són tractats per a la prestació dels serveis de GRAELLS MARCH, així com per a l’enviament de comunicacions comercials o informatives mitjançant l’ús de l’eina que GRAELLS MARCH facilita, la qual cosa comporta que les dades introduïdes són transferits als servidors de la citada companyia, suposant una transferència de dades que l’usuari consent de manera expressa amb l’acceptació de la present política de privadesa.

 

 • DRETS:

  L’usuari, com interessat que ens ha proporcionat les seves dades personals, té ple dret a obtenir confirmació sobre si en GRAELLS MARCH estem tractant les seves dades personals i, en concret, està facultat per exercitar els següents drets que la normativa en matèria de protecció de dades li reconeix, conforme al previst en la mateixa:

  • Dret d’ACCÉS a les seves dades personals.
  • Dret a sol·licitar la RECTIFICACIÓ de les dades inexactes.
  • Dret a sol·licitar la seva SUPRESSIÓ quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.
  • En determinades circumstàncies, l’usuari podrà sol·licitar la LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Dret a l’OPOSICIÓ de l’enviament de comunicacions.
  • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, l’usuari podrà exercitar el seu dret d’OPOSICIÓ al tractament de les seves dades. Deixarem de tractar les dades, salvo per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, l’usuari podrà sol·licitar el seu dret a la PORTABILITAT de les dades.L’usuari podrà exercir tals drets dirigint una comunicació a l’adreça postal i/o de correu electrònic que consta a l’apartat “1. Informació sobre el responsable del tractament de les dades personals”.

 

Política de cookies

És possible que GRAELLS MARCH reculli informació a través de la seva pàgina Web utilitzant cookies i cliktrails.
Una cookie és un petit arxiu amb informació relativa a múltiples variables com, per exemple, el nombre de vegades que la pàgina ha estat visitada per l’usuari, identificar l’usuari registrat, garantir la sessió de l’usuari mentre navega per la pàgina, permetre que es realitzin operacions de forma segura i estable, etc. Aquests arxius s’emmagatzemen en el terminal de l’usuari, a través del navegador, i es comuniquen amb pàgina web per personalitzar la navegació en funció de la informació facilitada.
Tota la informació recollida per aquests mitjans serà anònima, agregada i exclusivament utilitzada per desenvolupar i esbrinar l’origen del tràfic i el volum d’ús de la nostra Web.
Si Vostè no desitja rebre cookies des de la nostra Web, pot indicar-li a la seva browser que les rebutgi o que l’hi indiqui cada vegada que rebi una, de manera que pugui rebutjar-la al moment. No obstant això, ha de saber que rebutjar les cookies pot impedir-li accedir a algunes parts de la Web.